Uprava PVK Jadran-a

  • Predsjednik kluba i predsjednik UO kluba: Dr Đuro Marić
  • Predsjednik Skupštine: Boro Mračević
  • Podpredsjednik kluba: Boris Zloković
  • Podpredsjednik Skupštine: Predrag Bato Stanišić
  • Članovi Upravnog odbora: Boris Zloković, Čedomir Popović, Ranko Jovović, Vlado Popadić.
  • Direktor: Miloš Mračević
  • Disciplinski sudija: Lazar Lazarević